Fakultet za menadžment Herceg Novi koristi sistem učenja na daljinu na bazi Moodle platforme koji u kombinaciji  sa ZOOM aplikacijom obezbjeđuje obavljanje nastave i kolokvijuma na nivou koji odgovara najvišim univerzitetskim standardima u ovoj oblasti.

Prijava na e-Learn platformu

E-Learn platformi možete pristupiti ovdje, nakon čega će se otvoriti prozor za prijavu.

Uputstvo za korišćenje platforme za profesore možete preuzeti ovdje, dok uputstvo za studente možete preuzeti ovdje.

Pored koriščenja navedene platforme, a u cilju bolje interakcije studenata i nastavnog osoblja, preporučuje se i ZOOM aplikacija koja predstavlja najsigurniji način online komunikacije prilikom održavanja sastanaka, konferencija i online nastave. Uputstvo za korišćenje ZOOM-a, možete preuzeti ovdje.