Telefon: 031/332-900

068/551-640; 067/992-036

E-mail: 

fmhnstudentskasluzba@gmail.com

studentskasluzba@fm-hn.com

Ostali kontakti: Uprava i administracija

Radno vrijeme Fakulteta: 10-15h (pon – pet)

Adresa: Fakultet za menadžment, Zemunska 143, Meljine, 85348