U opšte kurseve jezika spadaju:

  • Engleski jezik – predavač: Doc.dr Irena Petrušić,
  • Ruski jezik – predavač: Mast.filol. Ivana Palikuća,
  • Njemački jezik – predavač: Spec.filol. Milica Gajović,
  • Italijanski jezik – predavač: Dipl.filol. Tanja Rotković,
  • Španski jezik – predavač: Dipl. filol. Onelsys Estrada Varona,
  • Norveški jezik – predavač: Dipl.filol. Tamara Tomić i
  • Crnogorski (srpski, bosanski i hrvatski) jezik za strance – predavač: Mr Ljiljana Karanović.

 

Opšti kursevi jezika se održavaju u okviru grupne nastave. Kako bi se obezbjedio kvalitet nastave, ista je organizovana za grupe od 8 do 10 polaznika i manje grupe od 4 do 5 polaznika. Fond časova je dva puta sedmično po 90 minuta (dvočas). Kurs osnovnih stranih jezika traje tri i po mjeseca odnosno 52 školska časa.

Cijena opštih kurseva jezika za grupe 8-10 polaznika iznosi 180€ (mjesečno 60€). Za studente Fakulteta za menadžment cijena je 150€.

Cijena opštih kurseva jezika za grupe 4-5 polaznika iznosi 240€ (mjesečno 80€). Za studente Fakulteta za menadžment cijena je 200€.

Nastavne materijale polaznici dobijaju u sklopu cijene kursa.

Svi nastavni programi su standardizovani prema zajedničkim evropskim jezičkim okvirima (A1, A2, B1, B2).  Više informacija možete pogledati ovdje.

Ispit, nakon svakog nivoa kursa, je pismeni i usmeni. Pismeni ispit se sastoji od 12 do 15 vježbi. Položeni ispit se smatra ako kandidat ispravno uradi tekst u rasponu od 60% do 100% od ukupnog broja bodova i vežbi. Nakon položenog pismenog dijela ispita, polaznici pristupaju usmenom ispitu koji se sastoji od tri pitanja za svakog polaznika:

  1. Čitanje i prevod određenog teksta;
  2. Pitanje iz gramatike;
  3. Kraća konverzacija.

Za sve dodatne informacije i prijave za kurseve možete nas kontaktirati putem telefona +382 31 332 900 ili +382 68 551 640, kao i putem e-maila: studentskasluzba@fm-hn.com.

Žiro-račun za uplate: 525-6685-68 (Komercijalna Banka AD Budva)