IX MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O DRUŠTVENOM I TEHNOLOŠKOM RAZVOJU – STED 2020

Organizator: PIM Univerzitet, Banja Luka, Republika Srpska, BiH.

Koorganizatori:

  • Univerzitet u Mariboru, Fakultet za logistiku, Celje, Slovenija;
  • Fakultet za menadžment Herceg Novi, Univerzitet Adriatik, Crna Gora;
  • Institut poslovne ekonomije i Fakultet poslovne ekonomije, Skoplje, Sjeverna Makedonija; 
  • Akademija strukovnih studija Šabac, Srbija;
  • Naučno-stručno udruženje “Futura” Šibenik, Hrvatska;
  • Visoka škola za uslužni biznis, Sokolac, BiH;

Trebinje, 8 – 11. Oktobar 2020.


VIII MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O DRUŠTVENOM I TEHNOLOŠKOM RAZVOJU – STED 2019

Organizator: PIM Univerzitet, Banja Luka, Republika Srpska, BiH.

Koorganizatori: Fakultet za menadžemnt Herceg Novi, Crna Gora, Tehnički univerzitet Kluj-Napoca, Sjeverni univerzitetski centar Baia Mare Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija, Šabac, Srbija. 

Konferencija će se održati u Hotelu Leotar, Trebinje, Republika Srpska, BiH, 08-09.11.2019. godine.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku: conf.univerzitetpim.com.