Nastavni plan II godine studija možete pogledati ovdje.

Upis studenata u II godinu studija Fakulteta za menadžment iz Herceg Novog, koji studiraju na Fakultetu za menadžment iz Herceg Novog i koji su stekli pravo upisa u II godinu, vršiće se u terminu od 29. juna do 10. jula 2020. godine. Upis će se vršiti svakim radnim danom u Studentskoj službi Fakulteta u periodu od 10 do 14h.

Uslovi plaćanja:

 • prilikom upisa potrebno je dostaviti uplatnicu sa iznosom od 250,00€ (I rata školarine). Ostatak školarine se plaća u osam jednakih mjesečnih rata u iznosu od 150,00€ (rate školarine se moraju uplatiti do 10.og u mjesecu);
 • studenti koji uplate cjelokupnu školarinu prilikom upisa ostvaruju popust 10%;
 • plaćanje može biti i putem kredita banaka, sa kojima Fakultet ima ugovore, sa rokom otplate od 12 mjeseci.

 

Datum Rata Iznos
Prilikom upisa I rata 250€ (eura)
Od 1. do 10.septembar 2020. II rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. oktobar 2020. III rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. novembar 2020. IV rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. decembar 2020. V rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. januar 2021. VI rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. februar 2021. VII rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. mart 2021. VIII rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. aprila 2021. IX rata 150€ (eura)

Uputstvo za popunjavanje uplatnice možete pogledati ovdje.

UPLATE ŠKOLARINE ZA UPIS NA OSNOVNE STUDIJE IZVRŠITI NA:

Komercijalna Banka AD Podgorica
Broj žiro–računa: 525 – 3532 – 21

Studenti su obavezni da prilikom upisa popune prijavne listove koje mogu dobiti u Studentskoj službi ili preuzeti ovdje:

Spisak predmeta, sa brojem ECTS kredita, koje student prijavljuje za slušanje u 2019/2020. god. studenti mogu preuzeti ovdje.
Prijavu za upis II godine studenti mogu preuzeti ovdje.

 

Prepis studenata sa drugih fakulteta/viših škola

Upis studenata u II godinu studija Fakulteta za menadžment iz Herceg Novog, kandidata koji se prepisuju sa drugog fakulteta/više škole i koji su stekli pravo upisa u II godinu, vršiće se u sledećim upisnim rokovima: I rok od 15. do 26. juna, II rok od 15. do 31. jula i III rok od 10. do 31. avgusta 2020. godine. Upis će se vršiti svakim radnim danom u Studentskoj službi Fakulteta u periodu od 10 do 14h.

Potrebna dokumenta za studente koji se prepisuju sa drugih fakulteta:

 • Uvjerenje o položenim ispitima,
 • Kopija  lične karte,
 • Uvjerenje o državljanstvu i kopija pasoša (ako je u pitanju strani državljanin),
 • 2 fotografije za indeks dimenzije 4×6,
 • Uplatnica za indeks u iznosu 5,00€ na žiro-račun 525–3532–21 (Komercijalna banka A.D. Budva), koji izdaje Fakultet za menadžment Herceg Novi.

Studenti koji se prepisuju sa drugih fakulteta školarinu plaćaju na slijedeći način:

Školarina za svaku studijsku godinu osnovnih akademskih studija iznosi 1.450 €.

Način plaćanja:

 • iznos školarine uplaćuje se kroz avansni dio školarine, a ostatak u 8 jednakih mjesečnih rata na tekući račun fakulteta,
 • studenti koji se upišu u predupisnom roku do 12. juna 2020. g., ostvaruju popust 10% ili poklon tablet,
 • studenti koji uplate cjelokupnu školarinu prilikom upisa imaju popust 10%,
 • plaćanje može biti i putem kredita banaka, sa kojima Fakultet ima ugovore, sa rokom otplate od 12 mjeseci.
Datum Rata Iznos
Prilikom upisa I rata 250€ (eura)
Od 1. do 10.septembar 2020. II rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. oktobar 2020. III rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. novembar 2020. IV rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. decembar 2020. V rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. januar 2021. VI rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. februar 2021. VII rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. mart 2021. VIII rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. aprila 2021. IX rata 150€ (eura)

Uputstvo za popunjavanje uplatnice možete pogledati ovdje.

UPLATE ŠKOLARINE ZA UPIS NA OSNOVNE STUDIJE IZVRŠITI NA:

Komercijalna Banka AD Podgorica
Broj žiro–računa: 525 – 3532 – 21

Spisak predmeta, sa brojem ECTS kredita, koje student prijavljuje za slušanje u 2019/2020. god. studenti mogu preuzeti ovdje.

Prijavu za upis II godine studenti mogu preuzeti ovdje.